Pamuk Konseyi

Ulusal Pamuk Konseyine pamuk alanında faaliyet gösteren
 
a. üretici, tüccar, sanayiciler “Gerçek Kişi”olarak;
b. şirketler, birlikler, kamu kurumları, araştırma kuruluşları, meslek odaları ve dernekler ise "Tüzel Kişi" olarak üye olabilir.
 
Temsil ve seçimde eşitliği sağlamak üzere, üyeler nitelikleri itibariyle 5 alt grup altında toplanır:
 
a. Tarım grubu tüzel kişi üyeler,
b. Ticaret grubu tüzel kişi üyeler
c. Sanayi grubu tüzel kişi üyeler
d. Araştırma ve Meslek Kuruluşları grubu tüzel kişi üyeler
e. Üretici/Tüccar/Sanayici grubu gerçek kişi üyeler