Pamuk Konseyi

2007 yılında, 5488 sayılı Tarım Kanunu’nun 11nci maddesi uyarınca kurulan konseyimiz, Türkiye’nin ilk çok sektörlü sivil toplum örgütüdür.
 
Temel amacımız pamuk tarımında, pamuk ürünleri ticareti ve sanayilerinde sürdürülebilirliği sağlamak, küresel rekabet gücünü geliştirmek ve böylece pamuğun ülkemiz sosyo-ekonomisine katkısını en büyük kılmaktır.
 
Bu amaçla pamuk çiftçileri, pamuk bitkisinden elde edilen asıl ve yan ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar, pamuk ürünlerini işleyen sanayiciler ile bunların oluşturdukları birlik, dernek ve kooperatifler; pamukla ilgili araştırma ve eğitim kurumları ve meslek odalarını bir çatı altında toplayarak ülkenin pamuk sorunlarına ilgili tüm sektörlerin uzlaşması esasına dayalı çözümler üretmek, bunları yürütme erkine iletmek ve sonuçlarını izleyerek gerçekleşmesini sağlamaktır.
 
Misyonumuz:
Ulusal pamuk tarımı, ticareti ve pamuğa dayalı sanayilerin sürekliliğini, yurt içinde ve dışında rekabet edebilirliğini sağlamak üzere izlenecek politika ve uygulamalara, çiftçi, tüccar ve sanayici; ilgili bütün tarafların uzlaşmalarını sağlayarak, bilimsel perspektifte katkıda bulunmaktır.

Vizyonumuz:
Pamuk üreticilerinden tüketicilere uzanan zincirde yer alan tüm kesimlerin ulusal ve uluslararası boyutta temsil edildiği, ilgili kesimlerin menfaatlerini ulusal ve uluslararası düzeyde koruyarak geliştiren; pamuk ve pamuğa dayalı sanayi ulusal politikalarının belirlenip uygulanmasında etkin rol oynayan, saygın bir sivil toplum örgütü olmaktır.
 
Faaliyetlerimiz:
• İlgili tüm kesimler (üretici, tüccar, sanayici, v.d.) arasında görüş alış verişi sağlamak; bu amaçla toplantı, seminer, konferans ve kongreler düzenlemek; üyeleri bir araya toplayarak ortaya çıkan gelişmeler konsunda ortak strateji belirlemek.
• Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, inceleme yapmak ve bunları üyelere, ilgili kişi ve kuruluşlara yaymak.
• Raporlarla karar mercilerini bilgilendirmek ve kamu oyu oluşturmak.
• Yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yapmak.
• Sektörün ilgili kesimleri için konjonktürel acil tedbirlerin alınmasını sağlamak,
• İç ve dış temsilcilikler açmak.
 
Üyelerimiz:
Konseye pamukla iştigal eden üreticiler, tüccarlar sanayiciler gerçek kişi olarak, bunların oluşturduğu şirketler, birlikler ile kamu ve araştırma kurumları, meslek odaları ve dernekler de tüzel kişi olarak üye olabilir.
 
Halen 9’u gerçek, 125’i tüzel kişilik olmak üzere toplam 134 üyemiz bulunmaktadır. Bunların 29’u Üretici, 45’i Tüccar, 32’si Sanayici, 28’i Araştırma ve Meslek Kuruluşları gruplarındandır.
 
İletişim : Milas Çevre Yolu Üzeri Akeller Cad. No:76 Söke-AYDIN
Telefon : 0 (549) 899 35 00
Faks : 0(256) 512 29 05
Web Sitesi : www.upk.org.tr
 
Üye olalım, üye yapalım, sesimizi daha çok duyuralım...