Pamuk Konseyi

Ulusal Pamuk Konseyi Türkiye’de pamukla iştigal eden çiftçi, tüccar ve sanayici kişi ve kuruluşların ülkesel ve küresel düzeydeki temsilcisidir; ilgili sektörlerin eşit oranda temsil edildiği 9 üyeli Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. 5488 Sayılı Tarım Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 5 Nisan 2007 tarih ve 26484 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ulusal Pamuk Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”e dayanarak, 2007 yılında kurulmuştur.

 

UPK YÖNETMELİĞİ için tıklayınız..