Pamuk Konseyi

Ulusal Pamuk Konseyi Türkiye pamuk sektörü paydaşlarının (üretici, tüccar ve sanayici) ekonomik faaliyetlerinin sürdürülebilir ve dünya ile rekabet edebilir kılınmasına yardım eder, ayrıca sektörün toplum nezdindeki itibarının yükselmesine katkı sağlar.
 
Bu amaçla;
 
• Sektörün sorunlarına ilgili kesimlerin uzlaştığı, sektör ve ülke menfaatlerini geliştiren, uygulanabilir çözümler üretir, bu çözümleri yürütme ve yasama organları nezdinde savunarak gerçekleşmesini temin eder.
 
• Güncel sorunlar için acil çözümler üretir ve bunları ilgili karar mercileriyle paylaşır.
 
• Sektör faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevre açılarından sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar yapar.
 
• Sektörün küresel rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik stratejik planlar geliştirir; bunların uygulanmasına katkı sağlar.
 
• Sektörün ülkemiz ekonomisi ve toplumsal refahına katkılarını açıklayan lobi ve tanıtım faaliyetleri yapar.