Medya Haberler

 

Davetiyenin tamamı için tıklayınız

 

 

 

 

 

 

ULUSAL PAMUK KONSEYİ

6. ULUSAL PAMUK ZİRVESİ

"Pamuk Sektöründe Sürdürülebilirlik!!

17 ŞUBAT 2022

HATAY

SONUÇ BİLDİRGESİ

Konseyimizin geleneksel Ulusal Pamuk Zirvelerinden altıncısını sektörümüz temsilcileri ve bakanlıklarımız yöneticilerinin katılımıyla verimli Amik ovamızın güzide pamuk şehri Hatay!da gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Zirvede ülkemiz pamukçuluğunun sorunları, sürdürülebilirlik ağırlıklı olarak, tohumdan hazır giyime katma değer zincirinde yer alan bütün kesimlerin bakış açılarından ele alınıp değerlendirilmiş ve çözüm önerileri ortaya konmuştur. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığımızın bu sorunlara yaklaşımı, çözüm için yapılanlar ve sektörümüzün ülke ekonomisine katkısının geliştirilmesi için yapılması planlananlar dile getirilmiştir.Pamuk Üretiminde Sürdürülebilirlik oturumunda İyi Pamuk Uygulamaları (BCI) ve Organik Pamuk!taki mevcut gelişmeler açıklanarak sertifikalandırılmış üretim seçeneklerinin yaygınlaştırılması için yapılması gerekenler hakkında öneriler sıralanmıştır. Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığımızın Organik Pamuk Üretiminin geliştirilmesine dair vizyoner yaklaşımı ve yakın dönem hedefleri somut değerlerle açıklanmış ve yeni başlatılan bir pilot proje tanıtılmıştır.

 

Bazı kadim pamuk bölgelerinde üreticilerimizin pamuktan niçin vazgeçmiş olduklarına dair görüşler açıklanmış ve bunların tekrar pamuğa kazandırılması için uygun ölçekte havza bazlı üretim planlaması ile Ziraat Bankası kredilerinin kaldıraç olarak kullanılması başta olmak üzere yapılması gerekenler açıklanmıştır. Kütlü pamuk pazarlanmasında yaygın olarak kullanılmakta olan !"Emanet Usul!#$ satışlardaki sorunlar dile getirilmiştir. Bu bağlamda bölgeler itibariyle !"Günlük Gösterge Fiyatları’’ ihtiyacına dikkat çekilmiş bunun sağlanması amacıyla, gerekirse ilgili mevzuatta değişiklikler yapmak suretiyle, başlıca pamuk bölgelerinde, bölge için yetkili bir borsanın seçilmesi ve bu borsada alınan, satılan malların fiyatlarının günlük duyurusunun yapılması ve diğer borsaların buna uymalarının zorunlu kılınması önerilmiştir. Ayrıca hızla benimsenerek yaygınlaşmış olan, ancak uygulamada hem üreticiler hem de çırçırcılar açısından bir çok sorun ve çok büyük riskler içeren bu satış yönteminde adil bir sisteme ve bunu sağlamak üzere Emanet Usulü Satış Yönetmeliğine ihtiyaç olduğu ifade edilmiştir. Mahlıç pamuk pazarlanmasında fiziksel salon işlemlerinin yanı sıra elektronik ortamda alım satım imkanının getirilmesinin önemine dikkat çekilmiştir.

 

Lisanslı Depoculuk, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası(TÜRİB) konularında İzmir Ticaret Borsası tarafından sağlanan gelişmeler açıklanarak hali hazırda TURİB üzerinden alım satım yapılabilmesinin mümkün olduğu, ancak bunun başlatılarak yaygınlaştırılması için piyasa aktörlerinin daha katılımcı olmaları, ayni zamanda TURİB!in de ELÜS piyasalarını tanıtması, ayrıca işlem süreçlerinde oluşan ihtiyaçlara göre sürekli iyileştirmeler yapması gerekmektedir. Önemli pamuk üretim merkezi olan Şanlıurfa!da da lisanslı depoculuğun başlamış olması söz konusu söz konusu gelişmelere hız ve yaygınlık kazandıracak çok önemli bir merhale olarak değerlendirilmektedir. Spot işlemlere yönelik bu önerilerin yanı sıra vadeli pamuk piyasaları oluşturulmasının önemi vurgulanmıştır. Halihazırda BİST VİOP piyasalarında vadeli işlem sözleşmesinin var olmasına karşın henüz işlem görmemiş olduğu, ancak TURİB tarafından yapılacak ek düzenlemelerle sistemin çalışmaya başlayacağı ve böylece pamuk piyasalarında kalite odaklı hakça bir düzenin kurulacağı ümit edilmektedir.

 

Tekstil!de Pamuk ve Sürdürülebilirlik oturumunda ise sektörün tarım ve sanayi paydaşları arasında yaratılacak sinerjinin önemine dikkat çekilmiş ve üretimi artırmanın yanı sıra, hatta ondan da önemli olarak, kaliteye önem verilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda öncelikle hasat ve çırçırlama süreçlerinin ele alınarak iyileştirilmesi gerektiği açıklanmıştır. Öte yandan son yıllarda organik pamuk konusunda ortaya çıkan olumsuzluklara dikkat çekilmiş ve bunların önlenmesi için ilgili bakanlıklarımızın müdahil olarak GOTS vb sertifikasyon süreçlerini kontrol altına almaları önerilmiştir. Bundan böyle sürdürülebilir özelliği ve bunu ispatlayacak sertifikası olmayan hiç bir ürünün ticaretinin olamayacağının bilinmesi ve geleceğin buna göre kurgulanmasının önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda bir tekstil firmamızın ihtiyacı olan pamuğu çevre dostu, çağdaş yöntemler kullanarak bizzat kendisi tarafından nasıl üretmekte olduğu örnek olarak sunulmuştur. Ayrıca ülkemiz pamukçuluğu ve tekstil sanayimiz için büyük fırsatlar içeren GMO Free Turkish Cotton garanti markamızın tanıtımı yapılmıştır. Zirve görüşmelerinden sorunlarımız hakkında gerek sektörümüzün farklı kesimleri, gerekse sektörümüzle bakanlığımız yetkilileri arasında tam bir mutabakat olduğu anlaşılmıştır. Sorunların çözümü için gerekli sinerjinin temel kaynağı olan bu mutabakat geleceğe ümitle bakmamıza neden olmaktadır.

 

Daha üretken, daha bereketli, daha çevreci, aydınlık yarınlar temennisiyle arz ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Bertan Balçık

Ulusal Pamuk Konseyi

Yönetim Kurulu Başkanı

HUE

21.02.2022