Medya Haberler

3 Eylül 2018 9:52
ULUSAL PAMUK KONSEYİ
Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantısına
ÇAĞRI
 
2017 yılı 10. Olağan (Seçimli) Genel Kurul Toplantımız aşağıdaki gündemle, 29 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 14:00'da, aşağıda verilen adreste, Yönetmeliğimizin 10. Madde 2. Fıkrası uyarınca "üye tam sayımızın salt çoğunluğu ile" yapılacaktır. Bu toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda, ikinci toplantı bir hafta sonra 5 Eylül 2018 Çarşamba günü aynı yer ve saatte, bu kez "çoğunluk aranmaksızın; ancak Yönetim, Denetleme ve, Araştırma ve Danışma kurulları asıl üyelerinin iki katından az olmayan bir katılımla" gerçekleştirilecektir.
 
Konseyimiz üyesi kurum ve kuruluşların temsilcilerine ve şahıs üyelerimize önemle duyurulur.
 
Gündem:
 
1. Açılış; Divan başkanı ve yazman üyelerin seçimi
2. Geçmiş dönem Faaliyet Raporunun sunumu ve görüşülmesi
3. Geçmiş dönem Denetleme Raporunun sunumu ve görüşülmesi
4. Yönetim Kurulunun ibrası
5. Yeni Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi
6. Gelecek dönem faaliyetleri hakkında görüşme ve öneriler
7. Gelecek dönem bütçesinin sunumu ve onayı
8. Kapanış
 
Toplantı adresi:
 
TOBB İkiz Kuleler Sosyal Tesisleri
Toplantı Salonu I ve II
Dumlupınar Blv. No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km)
06530 Çankaya, ANKARA
 
Not:
 
Genel Kurul toplantısına katılımınızı, eğer mazeretiniz nedeniyle katılamayacaksanız vekaletle temsilci atayıp atamayacağınızı sözlü ya da yazılı olarak sekreterliğimize bildirmenizi önemle rica ederiz.
 
LCV: Elif Beşe 533.564 84 36
ULUSAL PAMUK KONSEYİ
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Tel ve Faks: 232. 489 25 49
E-Posta: info@upk.org.tr
Paylaş