Medya Haberler

25 Nisan 2019 14:48 Türkiye’de pamukla iştigal eden çiftçi, tüccar ve sanayici kişi ve kuruluşların ülkesel ve küresel düzeydeki temsilcisi olan Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) tarafından düzenlenen Ulusal Pamuk Zirvesi’nin 5’incisi Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.
 
Pamuk sektöründe yer alan kuruluşların tamamını kucaklayan, sektörün menfaatlerini ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirerek koruyan, Türkiye pamuk ve pamuğa dayalı ticaret ve sanayilerine ilişkin ulusal politika ve kararlarda etkin rol oynayan, toplum nezdinde bilinirliği ve saygınlığı olan bir sivil toplum kuruluşu olan UPK, Ulusal Pamuk Zirvesi’nin 5’incisini Kahramanmaraş’ta yaptı.
 
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KMTSO) gerçekleşen zirveye; KMTSO Başkanı Serdar Zabun’un yanı sıra KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz, UPK Başkanı Bertan Balçık, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Sektöre ilişkin gelişmeleri değerlendirmek, sorunları tartışmak ve çözüm önerileri getirmek amacıyla 2 yılda bir düzenlediği ‘Ulusal Pamuk Zirvesi’nin teması "Tohumdan Hazır Giyime Yerli Pamuk" oldu.
 
“PAMUĞUN YAŞAM ÖYKÜSÜ TOPRAKLA BAŞLAR”
 
Toplantıda konuşan Ulusal Pamuk Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Bertan Balçık, şu ifadelere yer verdi: “İlkini Adana’da, İkincisini Şanlıurfa’da Üçüncü ve Dördüncüsünü İzmir’de gerçekleştirdiğimiz Ulusal Pamuk Zirvelerinin beşincisini Tekstil Sanayimizin en önemli merkezlerinden biri olan Kahramanmaraş’ta gerçekleştirmenin gurur ve sevincini yaşıyoruz. Bizlere ev sahipliği yaparak bu mutluluğu yaşatan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlarıma, Üyelerine, çalışanlarına ve Zirvemize sponsor olarak bize destek olan çok değerli kurum ve kuruluşlara şahsım ve Konseyimiz adına çok teşekkür ediyorum. Pamuğun yaşam öyküsü toprakla başlar; çiftçilerimizin alın teriyle life, yağlık çiğite dönüşerek sürer; sanayicimizin bilgisi, emeğiyle iplik olur, kumaş olur, giysi olur, bin bir çeşit ürüne dönüşerek devam eder! Nihayet tüccarımızın maharetiyle dünyanın dört bir yanında tüketicilerle buluşarak sona erer. Ulusal Pamuk Konseyi, pamuğun yaşam öyküsündeki, tohumdan giysiye, yanı sıra yağa ve yeme uzanan katma değer zincirindeki halkaların tümünü bünyesinde barındırır; söz konusu katma değerin çevreci, sosyal ve ekonomik faaliyetlerle olabildiğince artırılması ve adil paylaşımı için çalışır. 
 
“BİZLER BU ÜLKENİN GURUR DUYDUĞU BİR SEKTÖRÜ TEMSİL EDİYORUZ”
 
Bizler bu ülkenin gurur duyduğu bir sektörü temsil ediyoruz. Çünkü Türkiye köklü bir pamuk ülkesi ve çiftçilerimiz tarla veriminde Avustralya’nın ardında dünyada ikinci konumdalar. Onlar sayesinde ülkemiz dünya pamuk alanlarının %1,5’unda dünya üretiminin %3,5’unu gerçekleştiriyor. Bu başarıyı kuzey yarım kürenin pamuk ekilebilen en kuzeyinde, marjinal iklim koşullarında ve GDO’suz tohum kullanarak sağlamış bulunuyoruz. Üstelik bunu dünya genelinde rakip ürün olan mısırdan çok daha az su, daha az gübre ve enerji tüketerek, çok daha çevreci değerlerle yapıyoruz. Zincirin diğer halkalarını oluşturan Tekstil ve Hazır Giyim sanayicilerimiz ise 2018 itibariyle 28 Milyar Dolar ihracat geliri, 21 milyar dolar cari fazla ve barındırdıkları istihdam ile ülkemiz ekonomisinin tartışmasız en başarılı ekonomik faaliyet grubunu oluşturuyorlar. Pamuk sadece bu sanayilerimize değil, ayni zamanda çekirdeği ve diğer yan ürünleriyle bitkisel yağ, yem, kozmetik ve sağlık sektörlerine hammadde sağlıyor. Böylece ülke ekonomisine ve insanına katkısı katlanarak artıyor.
 
“HENÜZ YURT İÇİ TALEBİ KARŞILAYAMIYORUZ”
 
Bu kadar stratejik bir tarım ürünü ve endüstri hammaddesi olan pamuk ne yazık ki, henüz yurt içi talebin tamamını karşılayacak seviyeye ulaşmış değil. Bunun en önemli nedeni arazilerin çok parçalı ve küçük olmasının yanında üretim maliyetlerinin rakip ülkelere göre yüksek olmasıdır. Bu yüzden zaman zaman çiftçilerimiz üretimi daha kolay ve ucuz ancak katma değeri daha düşük alternatif ürünlere geçiş yapabilmektedir. Bu da bize prim ve mazot desteğinin devam etmesi gerektiğini aksi takdirde pamuktan vazgeçen üreticinin geri kazanılmasının da zor olacağını göstermektedir. Ne mutlu ki, son yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın kararlılıkla izlediği destekleme politikaları sayesinde pamuk üretimimiz belirgin bir artış eğilimi kazanmış ve Konseyimizce eşik değer olarak öngörülen bir milyon ton seviyesine yaklaşmıştır. Geçen sezon iklim koşullarında yaşanan olağanüstü değişkenlik sonucunda tarla verimlerindeki azalmaya bağlı olarak bu seviye gerçekleşememiştir. Önümüzdeki sezon ise kış aylarında yaşanan olumlu gelişmeleri de dikkate alarak, söz konusu tahminin fazlasıyla gerçekleşeceğini ümit ediyoruz. 
 
“SEKTÖRÜN DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALACAK…”
 
2018 Yılı Pamuk Sektör Raporumuzda ve Şubat ayında Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli’ye arz ettiğimiz “Türkiye Pamuk Sektörü Etki Analizi” çalışmasında belirttiğimiz, kısa ve orta vadeli çözümlerin hayata geçirilmesi ile birlikte ekim alanlarındaki genişlemenin hızlanacağını düşünüyoruz. Hatta kısa zamanda 2002 yılındaki seviyelere ulaşarak ihtiyacımızın tamamına yakınını yerli üretimle karşılayabileceğimize inanıyoruz. Elbette bu noktada Münavebe kararının gözden geçirilmesi gerektiğini bir dip not olarak belirtmek istiyorum! Ayrıca hasat ve hasat sonrası yapılan hatalara dair arz ettiğimiz önlemlerin alınması durumunda sanayicilerimizin temizlik ve kalite bağlamındaki taleplerinin de karşılanacağını öngörüyoruz.  Böylece yılda 2 milyar dolara yakın döviz tasarrufunun yanı sıra sektörün dışa bağımlılığı azalacak, yurt dışı rekabet güçleri gelişecek ve sonuçta sektörümüzün ülkemiz ekonomisine olan katkısı artacaktır. 
 
“ICAC YILLIK PAMUK TÜKETİMİNİN 4 KG’A ÇIKACAĞINI ÖNGÖRMEKTEDİR”
 
Bilindiği üzere, dünya genelinde çevre bilincinin gelişmesiyle birlikte doğal ürünlere yönelim ve bu bağlamda pamuk tüketimi artmaktadır. Ülkemizin de üyesi olduğu, Uluslararası Pamuk Danışmanları Komitesi (ICAC) 2017-2025 döneminde, dünya elyaf talebindeki artışa bağlı olarak kişi başına yıllık pamuk tüketiminin 4 kg’a çıkacağını öngörmektedir. Komite bunun tekstil ve hazır giyim sanayileri için büyük bir fırsat içerdiğine dikkat çekmektedir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızca açıklanan 2023 İhracat hedefinde Tekstil ve Hazır Giyim Sanayilerimizin 72 milyar dolar paya sahip olacağı öngörülmektedir. Bu durumda yıllık pamuk ihtiyacımızın 4 milyon ton dolayında olacağı tahmin edilmektedir. Buna göre, yerli pamuk üretimimiz için 1,5 milyon tondan çok daha yüksek değerlerin hedeflenmesi gerektiği anlaşılmaktadır. 
 
“YERLİ PAMUK” İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYI İSTİYORUZ”
 
Pamuk tarımı, ticareti ve sanayisindeki bilgi ve deneyim ile sahip olduğumuz üretim alt yapısı ve kabiliyeti yüksek insan iş gücümüzle bu hedeflere erişebileceğimize gönülden inanıyoruz. Bu inancımızın en somut örnekleri, Lisanslı Depoculukta en zorlu adımların başarıyla atılmış olması, İyi Pamuk Uygulamaları (BCI), Organik Pamuk gibi sürdürülebilirlikte sağlanan gelişmelerdir. Nihayet “GDO’suz Türk Pamuğu” “GMO Free Turkish Cotton” markamız, dünya genelindeki GDO’lu pamuk egemenliğine karşı çok anlamlı bir meydan okumadır. Bizler bu inançla 2023 ihracat stratejimizde öngörülen değerler için gerekli pamuğu üretmeye ve onu nihai ürünlere dönüştürenlere katkı vermeye sektör olarak hazırız ve talibiz. Tarım ve Ormana Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığımızın olumlu adımlarıyla bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Bu güzel başlangıç ışığında, birlikte yaratacağımız sinerjiyle kendi ihtiyacımıza yetecek miktar ve kalitede “Yerli Pamuk” için hep birlikte çalışmayı umuyor ve istiyoruz.
 
“ÜLKEMİZİN BİRLİĞİNİ BOZMAK AMACIYLA YAPILAN HER TÜRLÜ GİRİŞİMİ LANETLİYORUZ”
 
Bu vesileyle, Kurtuluş mücadelemizin fitilinin ateşlendiği, kadim medeniyetimizin beşiği Kahramanmaraş’ta özellikle belirtmek isterim ki, iç ve dış karanlık güçler tarafından ülkemizin birliğini bozmak amacıyla yapılan her türlü girişimi lanetliyoruz. Bu kirli eylemleri düzenleyenlerin başarılı olamayacaklarını, ülkemizin bölgesinin en güçlü ülkesi olarak varlığını ebediyen sürdüreceğini buradan belirtiyoruz. Bu uğurda yaşamını yitiren aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.  5. Ulusal Pamuk Zirvemize göstermiş olduğunuz ilgi, vermiş olduğunuz destek ve katılımınızdan dolayı; Konseyimiz ve Türkiye Pamuk Tarımı adına çok teşekkür ederim.  Umut dolu, barışı ve başarısı daha üretken, aydınlık yarınlar dileği ile arz eder, saygılarımı sunarım.”
 
 
 
“ULUSAL PAMUK KONSEYİ’NİN ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI VAR”
 
KMTSO Başkanı Serdar Zabun ise şunları kaydetti: “Pamuğun ülkemiz ekonomisine katkısını güçlendirmek bakımından böylesine önemli bir toplantıya ev sahipliği yapmaktan son derece mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu anlamda, Ulusal Pamuk Konseyi’nin çok önemli katkıları var. Türkiye’de pamukla iştigal eden çiftçi, tüccar ve sanayicilerin temsilcisi olarak Ulusal Pamuk Konseyi, üretici, tüccar ve sanayici adına rekabet gücünün artırılması ve ulusal politika oluşturulması bakımından çok önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Bu itibarla, Başkanımız Sayın Bertan Balçık nezdinde Ulusal Pamuk Konseyi’ne iş dünyamız adına şükranlarımı sunuyorum. Başarılı faaliyetlerinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Kıymetli Konuklar, Pamuk, ülkemiz özel sektörünün temel direği olan tekstil sektörünün stratejik girdisi olarak bizim için çok önemli bir ürün. Pamuğun standardizasyonunun geliştirilmesi, kalitesinin artırılması, tekstil sektörünün ihtiyacını tam olarak karşılaması ekonomimiz açısından son derece önem taşıyor. Dünya pamuk tüketiminde ana oyuncular arasında yer alan, aynı zamanda tekstilde çok ciddi bir küresel ticaret payı olan ülkemiz; ihtiyacının büyük bir bölümünü ithalat ile karşılamak zorunda kalmaktadır. Genel olarak pamuk üretim alanlarımızın genişlemesi, ülkemizde tarıma verilen desteklerin geri dönüşü olarak değerlendirilse de, verimlilik, maliyet ve sanayi açısından sürdürülebilirlik konusunda halen devam eden sıkıntılar olduğunu biliyoruz.
 
“PAMUKTA KAHRAMANMARAŞ, KALİTEDEN ÖDÜN VERME LÜKSÜNE SAHİP DEĞİLDİR”
 
Pamuğun en çok tüketildiği, iplikten kumaşa, kumaştan hazır giyime, dünya tekstil sektörünün en önemli üretim merkezlerinden birisi haline gelen şehrimiz bu sorunları çok daha hissedilir derecede yaşamaktadır. Pamuklu ürünlerde, Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türk markası olarak anılan Kahramanmaraş, kaliteden ödün verme lüksüne sahip değildir. Dolayısıyla tekstilin ana girdisi olan pamuğun verimlilik ve kalitesi şehrimizi doğrudan ilgilendirmektedir. İnanıyorum ki, bugün gerçekleştirilecek olan 5. Ulusal Pamuk Zirvesi, Türk pamuğunun geleceği ve ülkemizin kalkınma sürecinin baş aktörü olan tekstil sektörümüzün vizyonu bakımından çok önemli fırsatlar sunacaktır. Bu duygularla, şehrimiz, bölgemiz, ülkemiz adına hayırlı bir toplantı olmasını diliyor, şahsım ve Odam adına; başta Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Sayın Bertan Balçık olmak üzere organizasyona emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

 

http://www.kmtso.org.tr/haber/2363/ulusal-pamuk-zirvesi-kmtso-da-yapildi

Paylaş