Medya Haberler

10 Temmuz 2018 11:42

Ulusal Pamuk Konseyi ve İzmir Ticaret Borsası işbirliğinde hazırlanarak 2011 yılında yürürlüğe konan “GMO Free Turkish Cotton” kalite kimliği ve standardı aradan geçen süre zarfında ülkemiz ve dünya pamukçuluğunda ortaya çıkan gelişmeler ve oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendi. Eski standarda göre alınmış sertifikaların  9 ay süre içinde (en geç  9 Nisan 2019 tarihine kadar) yenilenmesi gerekiyor.

 

10 Temmuz 2018 (bugün) itibariyle Ulusal Pamuk Konseyi web sayfasında (www.upk.org.tr) yayımlanarak yürürülüğe konulan kalite kimliği yeni tasarım logoları ve genişletilerek  güncellenen yeni standardı ile  tekstil ve hazırgiyim başta olmak üzere, bitkisel yağ, yem, medikal ve kozmetik gereçler ve ilgili diğer sanayicilerimizin hizmetine sunuluyor. 

 

Bu standarda GDO’suz tohum kullanılarak yetiştirilmiş kütlü pamukları işleyen çırçır işletmeleri ile pamuk asıl ve yan ürünlerini (lif, çiğit, linter; yağ ve türevleri, küspe, posa, kapçık, telef, vd) işleyerek saf ya da karışım yarı mamül veya mamül ürünlere dönüştüren, asıl ve yan pamuk ürünleri ile pamuklu yarı mamül ve mamül ürünlerin ticaretini yapan ve ürünlerini belgelendirmek isteyen bütün firmalar başvurabiliyor. Bu başvuru tamamen gönüllülük esasına dayalı olup herhangi bir zorunluluk içermiyor.

 

GMO Free Turkish Cotton Standardı sertifikasyonuna katılmak isteyen firmaların, Ulusal Pamuk Konseyi veya İzmir Ticaret Borsası tarafından yetkilendirilmiş,  TS EN ISO 17065 Standardına göre akredite olmuş sertifikasyon kuruluşlardan birine başvurarak gerekli süreci başlatması gerekiyor. Bu standardın önceki versiyonuna göre alınmış sertifikaların en geç 9 (dokuz) ay içinde yenilenmesi gerekiyor. 

 

Bu standarda göre etiketlenecek, sadece pamuk asıl ve yan ürünlerinden elde edilmiş, saf, tekstil ve diğer bütün sanayi ürünlerinin içeriklerinin tamamının bu standardın hammadde koşullarını sağlayan “GMO Free Turkish Cotton” asıl ve yan ürünlerinden oluşması ve bu yüzde (%) oranının ürün bileşim etiketinde verilmesi gerekiyor. 

 

Bu standarda göre etiketlenecek karma tekstil ve hazırgiyim ürünlerinin pamuklu içeriğinin tamamı (%100’ü), bu standardın ham madde koşullarını sağlayan “GMO Free Turkish Cotton” pamuk asıl ürünlerinden oluşması, ayrıca ürünün en az %50 pamuk içermesi ve içerikteki pamuk oranının ürün bileşim etiketinde verilmesi gerekiyor. Karma ürünlerin, “GMO Free Turkish Cotton” dışında kalan kısmı diğer doğal elyaf (keten, yün, v.s.) ile rejenere ve sentetik gibi farklı elyaflardan olabiliyor. 

 

Bu standarda göre etiketlenecek, Tekstil ve Hazırgiyim dışındaki, karma diğer sanayi ürünlerinin (Bitkisel yağ ve diğer gıda ürünleri, hayvan yemleri, temizlik malzemeleri, medikal ve kozmetik ürünler, vs) pamuklu içeriklerinin tamamı (% 100), bu standardın ham madde koşullarını sağlayan “GMO Free Turkish Cotton” pamuk asıl ve yan ürünlerinden oluşması gerekiyor.

 

GMO Free Turkish Cotton Standartına ait hammaddeyi işleyen ve ticaretini yapan sertifikalı tüm firmalar ürünlerinde kullanacakları etiketlerde standart logosunu ilgili sertifikasyon kuruluşundan onay alarak kullanabilecekler.

 

 

Hammadde Logosu

 

 

Nihai Ürün Logosu

 

 

 

 

GMO Free Turkish Cotton standardına başvuran firmaların hammadde koşullarının yanı sıra çevre, sosyal, nümune alma ve test ile logo kullanımında dair bazı kriterleri sağlamaları gerekiyor. 

 

User_Files/editor/file/GMO_FREE_Standart_Versiyon%202_0%2029072018.pdfStandardın tamamına erişmek için lütfen tıklayınız:


Paylaş